Om oss

Finns det inte tillr„ckligt med MJ-Forum? B„da ja och nej... Vi som har startat detta forum anser att det finns plats fÖr ett forum som har en lite annan indelning, som ger en lite annan vinkling „n andra forum. Vi k„nner ocks„ att vi vill l„gga energi p„ att skapa en riktigt bra FAQ d„r "kollektiv" kunskap kan samlas.

Vi tror n„tverk och interaktivitet „r en bra v„g till det. FramfÖr allt vill vi ha kul och snacka MJ. Men vi vill ocks„ ta tillvara det stora intresse fÖr sp„rbundna fordon, som vi vet finns d„r ute.


Svenskt Modellj„rnv„gsforum „r helt frist„ende och drivs ideellt av n„gra genuint intresserade privatpersoner.